Tom Hiddleston Sangat Bersemangat dengan Interaksi antara Hulk dan Loki